Ofisimizin Koç Üniversitesi'ne Ziyareti

UFUK2020 Programı MSCA IF Global Fellowship kapsamındaki "Proximal Antecedents-Focused Interventions for Intimite Violence Victims, Perpetrators, and Couples Tailored for Victim and Perpetrator Typologies" başlıklı IPV INTERVENTION kısa isimli projenin yürütücüsü olan Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalından Arş.Gör.Dr. Nermin TAŞKALE ile Ofisimiz uzmanları Zeynep İlay DÜNDAR ve Öğr. Gör. Sezgi ERDOĞAN, 14.02.2020 tarihinde Koç Üniversitesi Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü'nden Proje Yönetimi ve Süreç Geliştirme Yöneticisi Meltem İŞANLAR, Proje Uzmanı Oya GÜL ve Proje Uzmanı Mukadder Ezel YILMAZ ile Avrupa Birliği projeleri üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirmiştir.Galeri