UFUK2020 Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Bilgi Günü, 18 Ekim 2019, İstanbul

Değerli akademisyenlerimiz,

18 Ekim 2019 Cuma günü Yeditepe Üniversitesi'nde TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen Avrupa Birliği UFUK2020 Programı'nın Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı kapsamındaki bilgi günü düzenlenecektir.

Yer : Yeditepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi 7E04 No'lu amfi

Saat : 13:30 - 15:30

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için TÜBİTAK UFUK2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Ulusal İrtibat Noktası Dr. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN ile 0312 298 17 80 veya burcu.dogan@tubitak.gov.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Yaklaşan Etkinlikler

Güvenlik Araştırmaları Etkinliği 2019, 5-7 Kasım 2019, Helsinki

Konum