SESAR Araştırma Projeleri Çağrısı

SESAR Ortak Girişimi, Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı altında yer alan ve Avrupa Hava Trafik Yönetimi’nin yeni teknolojiler ve prosedürler ekseninde geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, 15 Aralık 2016 tarihinde SESAR 2020 Araştırma Projeleri ve Çok Büyük Ölçekli Demonstrasyon Projeleri çağrısı yayımlamış olup, ilgili konu başlıklarına başvurular 22 Mart 2017 tarihinde Brüksel saati ile 17.00’da kapanacaktır.


Çağrı kapsamındaki konuların bütününe Avrupa Komisyonu Katılımcı Kapısı üzerinden ulaşılabilir.


Teknik detaylara ve yapılacak proje başvurularında SESAR tarafından beklenenleri öğrenmek adına, tıklayınız.


Çağrı kapsamında Araştırma Projeleri (Exploratory Research) ve Çok Büyük Ölçekli Uygulama Projeleri (Very Large Scale Demonstration) desteklenecektir.


1. Araştırma Projeleri (Exploratory Research) Teknoloji, Olgunluk Seviyesi 1 ve 2 aralığındaki projelere öncelik verecektir.


1.1. Yatay Araştırma (Transversal Exploratory Research) Projeleri en fazla 4 yıl sürecek ve hava trafik yönetimine yönelik nitelikli iş gücünün sağlanmasına yönelik 1 proje desteklenecektir.
1.2. Uygulamaya Yönelik Araştırma (Application Oriented Research) Projeleri en fazla 2 yıl sürecek 500 bin ile 1 milyon Avro arasında bütçeler ile fonlanacaktır.
2. Çok Büyük Ölçekli Uygulama (Very Large Scale Demonstrations) Projeleri, Teknoloji Olgunluk Seviyesi 6’dan yüksek projelere destek verecektir. Projelerin 2 yıl sürmesi, toplamda 10-15 projenin 500 bin ile 1 milyon Avro arasında fonlanması öngörülmektedir.


2.1. Avrupa’da Yüksek Performanslı Havacılık (SESAR Solutions for High Performing Aviation in Europe) Projeleri kapsamında 6 farklı başlıkta 10-15 arası proje desteklenecektir.
2.2. Küresel Birlikte Çalışabilirlik (Global Interoperability) Projeleri kapsamında 2 ile 4 arasında projeye 1.5 milyon Avro skalasında fon sağlayacak olup, projelerin 2 yıl sürmesi beklenmektedir.  
2.3 Hava Araçlarının Güvenli Entegrasyonu (Safe Integration of Air Vehicles) Projeleri 2 yıl sürecek 7 ile 10 arasında projeyi fonlayacaktır. Ön görülen fon miktarları ise 500 bin ile 1 milyon Avro arasında olacaktır.