QUANTERA 2017 Çağrısı Açıldı.

“QUANTERA” (ERA-Net cofund in quantum technologies) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies – FET) alanı kapsamında desteklenmekte olan TÜBİTAK’ın da ortak olduğu 26 ülkeden 32 farklı organizasyonun yer aldığı bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, kuantum teknolojilerinde gerçekleştirilecek uluslararası çalışmaları Avrupa Komisyonun da katkı sağladığı 34 Milyon Avro bütçesiyle desteklemektedir.

“QUANTERA” Ortak Çağrı Sekreteryasına online olarak yapılması gereken proje başvurularında ülkemiz araştırmacılarıdan, çağrı ortağı ülkelerden araştırmacılarla birlikte konsorsiyum oluşturdukları büyük ölçekli proje önerileri beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden en az 3 ve en fazla 6 başvuru sahibi kişiden oluşması gerekmektedir.

Projeye katılan ülkeler şöyledir:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa (ANR katılımı henüz kesinleşmemiştir), Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda Cumhuriyet, İsrail, İtalya, Letonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Türkiye.

Çağrı kapsamında fonlanacak araştırma başlıkları aşağıda verilmektedir:

  1. Quantum communication
  2. Quantum simulation
  3. Quantum computation
  4. Quantum information sciences
  5. Quantum metrology sensing and imaging
  6. Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Uluslalararası proje önerileri bağımsız uluslarası bilimsel değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirelecektir. Uluslarası konsorsiyumun birinci aşama proje başvurusu (pre-proposal), koordinatör tarafından 15 Mart 2017 tarihine kadar Ortak Çağrı Sekreteryasına elektronik ortamda yapılmalıdır. Uluslararası başvuru sistemi Şubat ayı ortasında açılacaktır. Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan araştırmacının, ayrıca TÜBİTAK’a  6 Mart 2017 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (ardeb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden birinci aşama başvurusunu iletmesi gerekmektedir, başvurunun ıslak imzalı halini ise 17 Mart 2017 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB’e iletilmesi gerekmektedir.

Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir. Ortak Çağrı Sekreteryasına yapılacak tüm başvurular http://www.quantera.eu/ websitesi üzerinden duyurulacak olan başvuru sistemine gerçekleştirilecektir. çağrı metni detaylarına ulaşmak için http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-documents adresine tıklayınız. Projeleriniz için ortak arama formuna erişim için http://www.quantera.eu/co-funded-call/partner-search-tool adresine tıklayınız.

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve o kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecektir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu nedenle, projeyi sunan konsorsiyumdaki tüm ortakların çağrı metninde belirtilen genel ve fonlayıcı ülkelerin ulusal uygunluk kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

“QUANTERA” Projesi TÜBİTAK Çağrı Takvimi:

06 Mart 2017             : Birinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün

17 Mart 2017             : Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün

“QUANTERA” Projesi Uluslararası Çağrı Takvimi:

16 Ocak 2017            : Çağrının açılma tarihi

15 Mart 2017             : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün  (17:00 CET)

Mayıs 2017                : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet   edilmesi

30 Haziran 2017        : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Ekim 2017                  : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

 

ULUSAL BAŞVURU SÜRECİ:

 

Ortak Çağrı Sekreteryası’na yapılan başvuruya paralel olarak TÜBİTAK “QUANTERA” Proje Önerisi Başvuru Formu bütün ekleri ile birlikte elektronik ortamda 6 Mart 2017, basılı olarak 17 Mart 2017 tarihine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB)  iletilmelidir.

Proje başvurularının, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun olması gerekmektedir. Ancak, bu çağrı kapsamında Türk proje ekibinde yurtdışı araştırmacı görevlendirilmesi mümkün değildir. Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulan proje önerisinde birden fazla Türk ekibinin yer alması durumunda, ilgili kurumlar ancak ayrı iş paketlerinde görevli iseler ve görevleri iki ayrı 1001 projesi kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte ise, iki ayrı Türkçe başvuru formu hazırlayarak başvuru yapabilirler. Aksi takdirde, bir kurumun yürütücülüğünde diğer kurum araştırmacı olmalı ve tek bir Türkçe başvuru formu hazırlanmalıdır. Bu çağrı kapsamında bir kişi, ancak bir projede yürütücü olarak yer alabilir.

 

TÜBİTAK’a sunulacak 1. aşama başvuru formunda, Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulan İngilizce öneriden farklı olarak, Türk ortakların yapacağı çalışmaların daha detaylı olarak verilmesi beklenmektedir.

Basılı kopya gönderimi için;

TÜBİTAK-ARDEB

Destek Programları Müdürlüğü

Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere/Ankara

PROJE SÜRESİ – BÜTÇESİ

  • Projelerin süresi maksimum 36 ay olabilir. Türk ortaklar tarafından TÜBİTAK’a önerilecek projeler için destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL’dir.
  • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
  • Kurum hissesi, toplam bütçenin %10-50’si arasında olup; PTİ için maksimum toplam tutar 120.000 TL’dir.
  • ERA-NET projeleri kapsamında; Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek yurt içi/yurt dışı seyahat giderleri için sağlanan bütçeye ek olarak 10.000 TL’ye kadar (maksimum seyahat bütçesi 30.000 TL olacak şekilde) ödenek talebinde bulunulabilir.

Bilgi notu için lütfen tıklayınız.

Ayrıca TÜBİTAK web sitesi çağrı sayfasından da bilgi edinebilirsiniz.

Kaynak: TÜBİTAK

08/02/2017
288 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00