H2020 Fikri Mülkiyet Hakları Kılavuzu

Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarının başta AB Çerçeve Programları olmak üzere tüm uluslararası Ar-Ge ve inovasyon işbirliği projeleri kapsamında kullanmak üzere istifadelerine sunulan “Ufuk 2020’de Fikri Mülkiyet Hakları” kılavuz kitapçığı yayınlanmış bulunmaktadır.

“Fikri Mülkiyet” kavramı, insan aklının ve zihinsel yaratıcılığının ortaya çıkardığı sanat eserlerinden bilimsel buluşlara kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan ürünleri ilgilendirmektedir. Bahsekonu fikri düşünce, ürün ve çıktıların ticarileştirilme aşamasında korunmaları ise özel öneme sahip ve uzmanlık gerektiren bir alan olma özelliği taşımaktadır. Özellikle Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri neticesinde fikri mülkiyete konu olan ve korunması gerekli birçok sınai hak ortaya çıkmaktadır.

Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, üye ve aday ülkeler ile AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkelerin farklı birçok alandaki ortak çalışmalarını artırmak amacıyla uygulanmakta olan Ar-Ge ve inovasyon odaklı Ufuk 2020 Programı kapsamında fikri mülkiyet hakları ise ayrı ve özel bir öneme sahiptir.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı’nın himayesi ve AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı altındaki “Ufuk 2020’de Türkiye (TurkeyinH2020)” projesinin desteği ile oluşturulan ‘Ufuk 2020’de Fikri Mülkiyet Hakları’ kılavuz kitapçığı; fikri mülkiyet hakları ile ilgili genel bilgilerin akabinde Ufuk 2020 Programı kapsamındaki özel hususların ne şekilde düzenlendiğine yönelik açıklamaları ve TARAL paydaşlarının Program kapsamında dâhil olacakları konsorsiyumlarda fikri haklara ilişkin dikkat etmeleri gereken konu ve karşılaşabilecekleri vak’a örneklerini de içeren bir muhteviyata sahiptir.

Kılavuz’a erişmek için tıklayınız.

TurkeyinH2020 Projesi web sayfasına erişmek için tıklayınız.

03/01/2017
631 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00