Eşik Üstü Ödülü

Eşik üstü ödülü; U2020’ye sunulan, Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, ERC, EURAMET veya Eurostars tarafından atanan bağımsız hakemlerce değerlendirildikten sonra, her çağrı özelinde TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin üstünde puanı alan proje önerilerine verilecek olan ödüldür.

Eşik Üstü Ödüle başvuruya konu projeler için eşik değeri, proje başvurusunun değerlendirildiğine ilişkin TÜBİTAK’a sunulacak resmi sonuç belgesinde yer alan eşik değerdir. Bu değer, resmi sonuç belgesinde “total score” (Toplam Puan) kısmında “threshold”(Eşik) olarak belirtilmektedir. Belgede yer alan eşik puan veya üzerinde puan alan başvurular eşik üstü ödül almaya hak kazanacaklardır.(Programlar kapsamında eşik üstü ödül için “threshold” değerinden farklı bir değer belirlenmesi durumunda bu sayfada belirtilecektir. )

Programlar ve alanlar özelinde eşik değerler aşağıda belirtilmektedir:

  • U2020 Programı kapsamında sunulan projelerin bağımsız değerlendirme raporunda yer alan “threshold” puanını almış olmaları gerekmektedir.
  • ERC programı kapsamında eşik üstü ödülü birinci değerlendirme aşamasını geçen (A puan alan) proje önerileri için geçerli olacaktır.
  • EURAMET ve Eurostars projeleri için yapılan eşik üstü ödül başvurularında, başvuru yapılmadan önce Program Sorumlusu ile görüşülmesi önerilmektedir.
  • FET OPEN ve FET PROACTIVE Programları kapsamında yapılan başvurularda, genel bir “threshold” değeri kullanılmamaktadır. Bu sebeple, başvuruya konu projenin bağımsız değerlendirme raporunda bulunan 3 kritere (excellence, impact ve implementation) ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen eşik değerlerin tamamını geçmiş olması gerekmektedir.

* Marie Sklodowska – Curie Programı Bireysel Burslar* kapsamında eşik üstü ödülüne başvuru yapılabilmesi için, başvuru sahibinin projeyi Türkiye’deki ev sahibi kurumda yürütmek üzere Avrupa Komisyonu’na sunmuş olması gerekmektedir.

* Marie Sklodowska – Curie Programı Bireysel Burslar kapsamındaki Global Fellowship’e (Avrupa Dışına Dolaşım Boyutu) başvuran araştırmacıların zorunlu geri dönüş evresinde Türkiye’den bir ev sahibi kurum seçmiş olmaları gerekmektedir.

2014 yılı MSCA IF Çağrısı için 80 puan ve üzerinde puan alan başvuru sahipleri eşik üstü ödül için başvuru yapabileceklerdir.

* Eşik Üstü ödülden yurtdışında yaşayan ve yabancı ülke vatandaşı olan başvuru sahipleri faydalanamamaktadır.

Eşik Üstü ödülden başarı ödülüne geçiş koşulları ve ödeme

Avrupa Komisyonu değerlendirmesi sonucunda yedek listede yer alarak “Eşik Üstü Ödülü” almaya hak kazanan projelerin, aynı çağrı döneminde, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmasına karar verilmesi durumunda, “Başarı Ödülü” için başvurma hakları bulunmaktadır. Bu durumda:

  1. Eşik Üstü Ödülü henüz ödenmemişse, projelere doğrudan bu Usul ve Esaslar kapsamında belirtilen şekilde hesaplanan Başarı Ödülü verilir.
  2. Eşik Üstü Ödülü’nün ödenmiş olması durumunda, bu Usul ve Esaslar kapsamında belirtilen şekilde hesaplanan Başarı Ödülü miktarı ile alınan Eşik Üstü Ödülü arasındaki fark ayrıca ödenir.

 

Başvuru

Değerlendirme

Yükümlülükler ve Kısıtlılıklar

Ödeme

Usul ve Esaslar

Yardım

 Kaynak: Tübitak

13/05/2015
1370 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00