Devam Eden Projeler için Formlar

Yönetmelikler

Yolluk bildirim Formu

Yolluk Ödemesi İçin Dilekçe

Üç Aylık Bildirim Tablosu – 2.000 TL Üstündeki Alımlar İçin

Üç Aylık Bildirim Tablosu – 2.000 TL Altındaki Alımlar İçin

Puantaj Tablosu

Tedarik Sözleşmesi

Proje Kapanış Dilekçesi

Piyasa Araştırma Tutanağı Mali Tablo

Hesap Özet Cetveli Ek15-4

AB Proje Listesi

Bilgi Formu Ek6-1

AB ve Uluslararası Projeler Ofisine Yazışma Başvuru Formu

KDV İstisna Sertifikası Talep Dilekçesi Gelir İdaresi EK-2a

KDV İstisna Sertifikası Talep Dilekçesi Vergi Dairesi EK 2b.

KDV İstisna Sertifikası Talep Dilekçesi- Valilik EK-2c

Bilgi Formu EK-3

KDV İstisna Sertifikası Bildirim Tablosu EK-6

Tedarik Sözleşmesi EK-7

IPA Alım Bildirimi EK-8

Aylık Liste EK-10

MTV İstisna Resmi Yazı Örneği EK-11

Feragat Yazısı Örneği (Konsorsiyum) EK-15

Feragat Yazısı Örneği (Birden fazla yararlanıcı) EK-16

İthal Edilecek Eşya Listesi EK-17

Taahhütname-Gümrük Müdürlüğü EK-18

 

17/04/2015
2057 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00