Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ:

Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Projeler Ofisinin temel misyonu, İstanbul Üniversitesi’nin Avrupa Birliği ve Uluslararası fonlarca desteklenen programlardaki proje başvuru sayısı ve niteliğinin artmasına destek vermektir.
Ofisin temel misyonunun yanında, AB ve uluslararası kuruluşların hibe ve destekleri ile ilgili proje ve işbirliklerinde ulusal ve uluslararası düzeyde İstanbul Üniversitesi’nin tanınırlığını ve farkındalığını sürdürülebilir olarak geliştirmek;
İstanbul Üniversitesi uluslararası araştırma önceliklerinin, ulusal ve uluslararası araştırma öncelikleri ile mümkün olan en üst düzeyde uyumlaşmasını sağlayarak, Türkiye’nin uluslararası araştırma alanında katma değer yaratan üniversiteleri arasında yer almasına destek vermektir.

 

VİZYONUMUZ:
Üniversitemiz araştırmacılarının, uluslararası kaynaklardan ve H2020 başta olmak üzere AB fonlama programından yararlanmasına yönelik olarak araştırma projeleri hazırlamaya özendirmek, projelerin her aşamasında idari ve mali süreçlerde destek sağlamak, Üniversitemizin uluslararası fonlarla desteklenmiş araştırma faaliyetlerini izlemek ve yön vermektir.
Bu çerçevede, AB ve Uluslararası Projeler Ofisi:
AB projeleri ve uluslararası projeler konusunda bilgilendirme, tanıtım, farkındalık ve eğitim faaliyetlerini koordine ve icra etmek, AB Komisyonu hibe ve destekleri konusunda Üniversitenin ara yüzü olmak ve uluslararası ve ulusal irtibat noktaları ile işbirliği içinde, çağrıların Üniversite içinde hızla duyurulmasını sağlamak, AB fonlarının ulusal olarak yönetiminde görevli kamu kurum ve kuruluşları ve paydaş kurumlarla sürekli ve eş zamanlı iletişim ve işbirliği kurmak, İstanbul Üniversitesi’nin AB kurumları tarafından tanınırlığı ve farkındalığının artırılması için faaliyetlerde bulunmak, İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının AB projelerinde ortak olarak yer alması amacı ile çalışmalarda bulunmak vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.

21/04/2015
1300 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00