Duyurular

Marie Curie Bireysel Burslar (12/06/2017)
Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi Gıda-Su-Enerji Bağı 2017 Çağrısı Açıldı (03/05/2017)
Karadeniz Ufuk Projesi Ufuk2020 Yaz Okulu Düzenliyor (03/05/2017)
TRANSCAN-2 3.Ortak Çağrısı (08/02/2017)
QUANTERA 2017 Çağrısı Açıldı. (08/02/2017)
2017 Yılı SESAR Çağrıları’nın Son Başvuru Tarihi Ertelenmiştir. (08/02/2017)
Biyo-Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi (BBI JU) Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği (08/02/2017)
Ufuk 2020 Toplum ile Toplum için Bilim Alanı 2017 yılı Proje Pazarı (08/02/2017)
Twinning ve ERA Chair Çağrılarına Yönelik Odak Çalıştay (08/02/2017)
Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı Bilgi Günü (08/02/2017)
‘Successful R&I in Europe 2017’ Etkinliği için Kayıtlar Başlamıştır. (08/02/2017)
ECSEL-2017 Çağrı Forumu (07/02/2017)
Yakıt Pilleri ve Hidrojen Programı Bilgi Günü ve Proje Pazarı, 2 Şubat 2017 (23/01/2017)
ICTurkey Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği – Katılımcı Kataloğu (13/01/2017)
SOLAR-ERA.NET Cofund 2017 Yılı Çağrısı Açıldı! (03/01/2017)
H2020 Fikri Mülkiyet Hakları Kılavuzu (03/01/2017)
FLAG-ERA 2017 Yılı Çağrısı Açılıyor! (03/01/2017)
Elektronik Altyapılar Proje Pazarı 2017 (03/01/2017)
SESAR Araştırma Projeleri Çağrısı (03/01/2017)
Fotonik Bilgi Günü (03/01/2017)
Güvenli Toplumlar Bilgi Günü ve Proje Pazarı, 2-3 Şubat 2017 (03/01/2017)
CAPSSI Konferansı- Dijital Sosyal Yenilikçilerin Buluşma Noktası! (03/01/2017)
EMEurope 2016 Proje Çağrısı Açıldı (03/01/2017)
Ufuk 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı 2017 Çağrıları Proje Pazarı Etkinliği -19 Ocak 2017, Zagreb/Hırvatistan (03/01/2017)
Farkındalık Toplantısı (27/12/2016)
14.11.2016 H2020 Programı Tanıtım ve Bilgi Günü (05/12/2016)
Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı Çağrısı Yayınlandı (03/11/2016)
Elektronik Altyapılar 2016 Yol Haritası Kamuoyu İstişaresi ve Çalıştayı (02/11/2016)
Ufuk 2020 Doğa Temelli Çözümler ve Kültürel Miras Bilgi Günü ve Proje Pazarı (02/11/2016)
SESAR RPAS Çağrılarına Başvurular 15 Kasım’a Ertelenmiştir. (02/11/2016)
Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi SECID Konferansı (27/10/2016)
Re-Industrialisation of the EU 2016 Konferansı (17/10/2016)
Ufuk 2020 Programı Bilgilendirme Günü (17/10/2016)
I. Engellilik Araştırmaları Kongresi (17/10/2016)
Ufuk 2020 Uzay Alanı Lizbon Bilgi Günü (05/09/2016)
Çevre Alanı 2017 Çağrıları Bilgi Günü (05/09/2016)
Ufuk 2020 Uzay Alanı Prag Bilgi Günü (05/09/2016)
IMI-2 Paydaşlar Forumu (05/09/2016)
“ICT Proposers Day” Etkinliği (05/09/2016)
2017 Lojistik Konuları Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği (05/09/2016)


12
İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00